Termeni si conditii

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Grupului Killer sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea să în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri. Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, „Mărci”) ce apar pe acest website aparţin Grupului Killer. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. Grupul Cris-Tim îşi va exercită în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Garanţii şi termeni

Acest website va este oferit „aşa cum este” şi „aşa cum este pus la dispoziţie”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspendă sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia. Termenii „Killer”, „Grupul Killer”, „noi”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri/noastre” şi brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la Grupul Killer şi la oricare dintre companiile afiliate acestuia, după cum o cere contextul. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

Acurateţea şi actualitatea informaţiei

Deşi depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poştă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare vor fi tratate că informaţii neconfidentiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea Grupului Killer şi poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poştă.
În plus, Grupul Killer este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea să de către Grupul Killer nu încalcă drepturile nici unei terţe părţi şi nici o altă lege în vigoare. Grupul Killer nu are nici o obligaţie de a folosi informaţia primită.

Responsabilitate legală

Grupul Killer şi /sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezultă că urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau că urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsură permisă de legislaţia aplicabilă, că urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urmă oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

Grupul Killer şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Grupul Killer nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce va pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de Grupul Killer sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezultă în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Grupul Killer, la liberă să alegere, îl poate consideră inadecvat şi/sau ar putea fi considerat că un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauza) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Grupul Killer, angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputaţie a Grupului Killer.
Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor Grupului Killer sau proprietăţilor altor persoane;
Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau reţelele de securitate ale Grupului Killer sau ale terţilor.
Jurisdicţie
Produsele Grupului Killer, materialele, ofertele şi informaţiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienţii şi utilizatorii din România. Grupul Killer nu garantează că produsele şi conţinutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locaţii decât România. Va rugăm să contactaţi distribuitorul nostru local pentru a obţine mai multe informaţii despre disponibilitatea produselor în ţară dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale şi, că atare, acestea nu constituie adevărată lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Dumneavoastră şi Grupul Killer sunteţi de acord că orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Bucureşti, România.

Politică de confidenţialitate

Adresa website-ului nostru este: http://killer.tactilmed.ro.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Regulamentului 679/2016 (GDPR).
Killer SRL (în continuare „Killer”) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii, clienții și participanții la promoțiile, concursurile și campaniile Killer.

2. Primim și stocăm informațiile pe care le introduceți în Site atunci când:
2.1.comandați vă înscrieți la promoții, concursuri și campanii, în vederea desemnării câștigătorilor.
2.2.ne sesizați prin reclamații/sugestii cu privire la calitatea produselor furnizate de Killer;
2.3.transmiteți propuneri de parteneriat sau colaborări;
2.4.aplicați pentru un post în cadrul societății noastre, sau în cadrul uneia din societățile grupului Killer;
2.5.vă emitem carduri de fidelitate sau reducere.
Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri Killer, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către Killer).

Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri Killer, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către Killer).

3. Ca urmare a acestor acțiuni, ne puteți furniza informații precum:

 • Numele și prenumele dumneavoastră;
 • Adresa/sediul/domiciliu/reședință;
 • Datele de identificare din cartea de identitate
 • Adrese de e-mail;
 • Numere de telefon;
 • Datele furnizate în CV.

4. Scopul colectării datelor este:

 • înscrierea în promoții/concursuri/campanii;
 • desemnarea și informarea participanților câștigători din cadrul campaniilor și concursurilor organizate de Killer;
 • livrarea premiilor și plata impozitelor aferente acestora;
 • livrarea/înlocuirea produselor către clienții care și-au exprimat nemulțumirea față de produsele noastre;
 • promovarea și intermedierea serviciilor Killer;
 • sub formă statistică, cercetare de piață, urmărire și monitorizare a tranzacțiilor și comportamentul clienților;
 • trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS, notificare);
 • angajarea candidaților care transmit datele prin intermediul CV-ului, în temeiul consimțământul acordat de aceștia [LINK CĂTRE FORMULARUL DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU DEPUNEREA CV-ULUI, SAU CĂTRE SECȚIUNEA HTML A SITE-ULUI]

5. Primim și stocăm anumite tipuri de informații de fiecare dată când interacționezi cu noi. Așa cum am precizat, folosim „cookie-uri” și obținem anumite tipuri de informații atunci când browserul Web accesează www.cristim.ro sau reclame și alte tipuri de conținut deservite de sau în numele Killer pe alte site-uri Web. Aflați mai multe detalii în Politica de cookie.

6. De asemenea, Killer poate furniza datele cu caracter personal ale clienților altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în prezentul document Termeni și Condiții, prin care terțul garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

7. Killer va elibera informații personale atunci când acest lucru este necesar pentru respectarea legii și/sau la solicitarea autorităților competente; în vederea punerii în aplicare a Termenilor și Condițiilor de utilizare; pentru protejarea dreptului de proprietate sau siguranța Killer, a clienților noștri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații pentru protecția și reducerea riscului împotriva fraudei. Aceste cazuri nu includ vânzarea, închirierea, partajarea sau dezvăluirea în alt mod a unor informații personale de identificare de la clienți în scopuri comerciale, încălcând angajamentele stabilite în Termeni și Condiții.

8. În afară de cele menționate mai sus, veți primi o notificare atunci când informațiile despre dumneavoastră ar putea fi transmise unor terțe părți și veți avea posibilitatea să alegeți să nu distribuiți informațiile.

9. Dacă nu doriți să folosim informațiile personale pe care le colectăm pentru a permite optimizarea Serviciilor sau pentru a permite terților colaboratori să personalizeze anunțurile pe care vi le afișăm, vă rugăm să vă ajustați preferințele de publicitate.

10. Funcția de ajutor din majoritatea browserelor vă va indica cum să împiedicați browserul să accepte cookie-uri noi, cum să vă informeze browserul atunci când primiți un cookie nou sau cum să dezactivați toate modulele cookie. În plus, puteți dezactiva sau șterge datele similare utilizate de programele de completare ale browserului, cum ar fi cookie-urile Flash, prin modificarea setărilor programului de adăugare sau prin vizitarea site-ului web al producătorului. Deoarece cookie-urile vă permit să profitați de unele dintre caracteristicile esențiale ale Site-ului, vă recomandăm să lăsați activă această funcție.

11. Prin utilizarea Site-ului și acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

12. În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a Killer, puteți solicita să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate [link către formularul de exercitare a drepturilor persoanei vizate].

13.În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a Killer, vă puteți exercita drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.
Close Menu
×
×

Cart